• Lederen i Rogaland Bondelag, Arnstein Gilje, mener Magnhild Meltveit Kleppa svikter en av Senterpartiets fanesaker, jordvernet på Jæren, når hun støtter opp om Ryfast. FOTO: Fredrik Refvem

Han mener Ryfast presser landbruket

Magnhild Meltveit Kleppa sitt ensidige kjør for Ryfast har gjort landbruket på Jæren mer utsatt, mener lederen i Rogaland Bondelag.