Hele toppledelsen slutter i protest

Oppkjøpet av Hydralift i Kristiansand ble den berømmelige dråpenfor National Oilwells toppledelse i Stavanger. De går i protest motoverstyring fra ledelsen i USA.