Høgskolen får fakulteter

I dag vedtar styret for Høgskolen i Stavanger å organisere seg i tre fakulteter. Den nye organisasjonen er tilpasset målet om universitetsstatus fra 2005.