Internett i sneglefart

Skal du surfa på nettet på Sauda vidaregåande, bør du gi deg svært god tid. Skulen har nemleg ikkje anna enn ei vanleg ISDN – linje (64 kilobytes) Det er ikkje meir enn ein privathustand.