• FOTO: Jan Tore Glenjen

Jobbtrivsel er viktigere enn inntekt