• Kårstø blir hovudsete for drifta av den viktigaste delen av eksportmaskineriet for norsk gass som totalt eksporterar verdier for nær 150 milliardar kroner årleg. FOTO: Statoil

Kårstø blir Norges gassenter

Fusjonen mellom Statoil og Hydro fører til at Kårstø blir hovudsete for all gassdrift i Norges største industriselskap.