• Dette er to av boligene som står tilnærmet innflyttingsklare på Skadbergbakken. Men fordi uteområdet fortsatt er en byggeplass, vil ikke Sola kommune tillate innflytting. FOTO: Ove Heimsvik

Kommunen vil hjelpe boligeiere

Sola kommune vil gjøre alt som står i kommunal makt for å sikre at boligeierne på Skadbergbakken får utbedret feil og mangler ved boligene sine.