Kristin-forsinkelsen - hvilke følger bør den få?

Hvorfor blir det så mye bråk rundt Statoils tildelinger tilutenlandske aktører?