Lunken debatt om gasskraft i Sverige

Mens norske naturvernere er i harnisk og Bondevik I-regjeringengikk av på gasskraftverk, er svenske miljøvernere langt mindremilitante i spørsmålet om gasskraft.