Mattilsynet gikk til Oslo - men Sandnes får regionkontoret

Rogaland tapte kampen om Mat— tilsynet. Tilsynet blir lagt til Oslo, men Sandnes får ett av åtte regionkontorer. Dessuten skal regionkontorene til Fiskeridirektoratet i Kopervik og Kristiansand slås sammen og flyttes til Egersund.