Nedgang for UiS

Universitetet i Bergen er det universitetet som har størst økning i antall søkere. Universitetet i Stavanger har en liten nedgang.