• Keril Petterson er finansdirektør i Otium. FOTO: Lars Idar Waage

Otium tjener penger igjen

Eiendomsselskapet Otium AS har snudd underskudd i 2010 til overskudd i 2011.