• FOTO: Ketil Nesse

Produksjon startet igjen på Valhall