• FOTO: Pål Christensen

Refses av forbund for dårlig informasjon