• FOTO: Jon Ingemundsen

Refses for dårlig saksbehandling