• Tingrettsdommer Richard Saue fulgt av meddommer Elizabeth Baumann i Stavanger tingrett. Bildet er tatt den første dagen av innsidesaken. FOTO: Fredrik Refvem

Retten stoppet vitneforklaring fra politispesialist

Etter et par timer med presentasjon av trafikkdata fra mobiltelefoner og meglersamtaler der de tiltalte er involvert, nektet retten politispesialist Leif Jåthun å fortsette sin vitneforklaring i Stavanger tingrett i ettermiddag.