Rogaland på eksporttoppen

Rogaland er landets 3. største eksportfylke. Og da holdes tjenester, råolje, gass og skip utenfor.