Skeptisk til «stalinistisk» offshorefusjon

BI-professor Øystein Noreng er svært skeptisk til en sammenslåing av Kværner og Aker Maritime.