• FOTO: Statoil

Snorre-lekkasjenkunne gitt alvorlige skader