• Statoil leier to oljerigger for 13 milliarder fra Songa Offshore. FOTO: SONGA OFFSHORE

Statoil leier to oljerigger

To dypvannsrigger fra Songa Offshore skal bremse Statoils fallende olje— og gassproduksjon på norsk sokkel.