• FOTO: Petroleumstilsynet

StatoilHydro refses etter dødsulykke