• Hvis ikke operatørene ved komposteringsanlegget på Hogstad får streikedispensasjon, kan innhentingen av de brune søppeldunkene opphøre. FOTO: Signe Christine Urdal

Streiken kan gi kloakkforurensning

De brune dunkene kan bli stående hjemme, og kloakkrensingen kan bli rammet. Gjenvinningsstasjonene for avfall på Forus og Sele stenges.