• FOTO: Viktor Klippen

TS-en avviser alle beilere