Tampen avklares til sommeren

Innen sommeren 2003 må Statoil avgjøre hvordan selskapet skal drive Tampen-området videre. Det kan bli svære omlegginger for å sikre Tampen 20 nye år.