• Det nye selskapet Tine SA blir eier av 44 meierier. FOTO: Scanpix

Tine slår sammen meieriselskaper

Tines meieriselskaper slås sammen med morselskapet til ett selskap som får navnet Tine SA, har årsmøtet i Tine vedtatt.