• FOTO: Thomas Førde

Trålarlaget kan leggja inn årane