• I 2010 kom Fjordcat tilbake etter opplag i Danmark. Fjord Line hadde pådratt seg store utgifter ved å ha båten i opplag. I tillegg kom tapte inntekter og utgifter til oppstart. Fjord Line forbereder rettssak for å få fastsatt erstatningsbeløpet. FOTO: Kjetil Reite, Fædrelandsvennen

Uenige om 100 millioner

Ved hjelp av en innleid konsulent har Kristiansand havn anslått at Fjord Lines tap ligger på 20 millioner etter at de ble utestengt i 2009. Fjord Line mener de har tapt 120 millioner.