Ut med 20 kontorister og 40-50 arbeidere

Stålverket reduserer bemanningen med 20 funksjonærer og 40-50 arbeidere.