Utvidet siktelsen mot DnB NOR

Økokrim har utvidet siktelsen mot DnB NOR til også å omfatte brudd på kravet om å føre innsidelister.