• FOTO: Kristian Jacobsen

Valhall-vikinger slåss til 2049