Vestlandet er samlet i kamp for veikroner

En mektig allianse er dannet i kampen for mer penger til veier på Vestlandet: Fire fylkeskommuner og NHO.