• FOTO: Randi Mydland

Vil bygge gigantanlegg for storfe