Industrien frykter nytt rentehopp

Norsk industri blør allerede av den høye kronekursen. Et nyttrentehopp vil være direkte livstruende for mange industribedrifter.