• Student Øystein Henriksen ved Universitetet i Bergen fikk feil karakter. Da han klaget, fant UiB ut at de hadde forvekslet eksamensbesvarelsen med en annen students besvarelse. FOTO: Jarle D. Haukeland

Toppkarakteren ble til stryk

En ny risikoanalyse viser at flere hundre karakterer ved Universitetet i Bergen kan være feil. Årsaken er menneskelig svikt.