- For tidlig å si noe om kreftfaren for oljearbeidere