Skifter en gang i måneden

I Nardo klubbhus i Trondheim lages invitasjoner, diplomer, bilder og medlemsblad. Sånt blir det mye blekk av.