Telenor til 40 kroner

Telenor-aksjen ble omsatt for rundt 40 kroner per aksje like etter at Oslo Børs åpnet. Altså lavere enn den prisen «folkeaksjen» ble solgt til under aksjetegningen.