• Øyvind Lorentzen og Ellinor Svela i Studentsamskipnaden i Stavanger foran skiltet som viser hvor mange studenthybler det er samlet inn penger til foreløpig. FOTO: Helene Andreassen

Foreløpig 13 millioner kroner til studentboliger på dugnad

Målet er 50 millioner kroner, og så langt er det kommet inn 13,25 millioner kroner fra næringslivet til nye studentboliger.