• Nordmenn har ikke så lang tradisjon for et internasjonalt arbeidsmiljø enn mange andre land, som Sverige og Danmark FOTO: Signe Dons

Vi er mer lunkne til utenlandske kolleger

Mens rundt seks av ti arbeidstagere i Danmark og Sverige sier at de opplever merverdi av å jobbe med utenlandske kolleger, mener under halvparten (47 prosent) av nordmennene det samme.