Norge henger med i EØS

I motsetning til for et halvt år siden, er Norge nå blant landene som er flinkest til å gjennomføre EØS— direktiver.