• Lærer/pedagogikk- og humaniorastudentene (språk, historisk-filosofiske fag) har studieinnsats godt under gjennomsnittet. Under snittet ligger også statsvitenskap og økonomi og administrasjon. FOTO: Colorbox

Studentene på lærerutdanning har lav studieinnsats

Studenter ved lærerutdanningene og humanistiske fag bruker minst tid på sine studier med rundt 25 timer i uka. Det viser en ny analyse fra Studiebarometeret.