Ormen Lange til Aker Kværner

Aker Kværner har fått kontrakten med Norsk Hydro i forbindelse medlandanlegget for Ormen Lange-gassen. Kontrakten er verdt om lag 950millioner kroner.