Usikre utsikter for Aftenbladet

Ledelsen i konsernet Stavanger Aftenblad klør seg i hodene når detjobbes med budsjettet for 2002, selv med et resultat før skatt på27,1 millioner etter 3. kvartal 2001.