• FOTO: Ørjan Deisz.

Ingen plass for skippertak på jussen