Siste utbyttefesten?

Dette skatteoppgjøret kan bli siste runde i aksjeeiernes formidable utbyttefest. Politikerne vil endre reglene for aksjeutbytte.