Bøndene vurderer å droppe jordbruksforhandlingene

Bondelaget er rasende på staten som vil redusere bevilgningene til bøndene over statsbudsjettet med 400 millioner kroner, og vurderer å droppe forhandlingene før de starter. Målprisene i jordbruksavtalen foreslås redusert med 900 millioner kroner.