• Gro Tepstad, til venstre, og Elsa Kvam tilbyr behandling til dem sliter med forskjellige former for avhengighet. FOTO: Jon Ingemundsen

Vil hjelpe rusavhengige voksne

Hver tiende voksne får rusproblemer en eller flere ganger i livet. Det forsøker behandlingsteamet Tepstad & Kvam å gjøre noe med.