• FOTO: Colourbox

Uførepensjon ved utenlandsopphold

Får jeg uførepensjon ved langre opphold i utlandet?