Verden sulten på norske supersvin

Nærmere åtte millioner «norske» slaktegriser ble avlet fram utenfor landets grenser i fjor. Det er dobbelt så mange som i 2005 og fem ganger så mange som i Norge.