Ny fiskerirunde mellom Norge og EU

Norge og EU klarer ikke å bli enige om fiskekvotene i Nordsjøen neste år. Avstanden er for stor, og partene er enige om en ny forhandlingsrunde.